Tekst 11A (versie 1)
Categorie: Boek > Minerva > Boek 1
Evander was een inwoner van Arcadië, een kleinzoon van Pallas, de koning van Arcadië. Hij vermoorde zyn eigen dus vanwege dit kwam hij naar Italië.
Nadat hij de eerste bewoners verdreven had nam hij de plaatsen iin bezit, waar nu Rome zich bevindt; ook stichtte hij een kleine stad op de berg
de Palatijn. Deze berg is genoemd naar Pallas,de grootvader van Evander, of naar de dochter van Evander, Pallantea,
verkracht door Hercules, en daar begraven is
Terwijl Hercules daar een tijd lang verblijft / verbleef, en de runderen,
die hij van de gedode Geryon had weggenomen, liet grazen, stal Cacus, de slaaf van Evander, enkele koeien. deze
trok hij aan hun staart naar de grot, terwijl
hij de voetsporen omdraaide, opdat de voetsporen iemand die zoekt niet naar de grot zouden brengen.
Toen Hercules hen had gevonden door het geloei van één rund,
doodde hij Cacus, nadat hij uit de grot was gesleept en die rook uitbraakte.