Tekst 12B
Categorie: Boek > Minerva > Boek 1
(1) (En) toen hij, nadat hij zijn zus had uitgehuwelijkt, terugkeerde, (en) nadat er plotseling storm en regen was gekomen, steeg de rivier zo dat zij niet overgegaan noch overgezwommen kon worden; Moerus ging bij de oever daarvan zitten en begon te huilen,
(5) bang dat zijn vriend in plaats van hem om zou komen. Toen Phalaris echter beval dat Selinuntius gekruisigd werd, omdat er al zes uren van de derde dag voorbij waren en Moerus nog niet kwam, antwoordde Selinuntius aan hem dat de dag nog niet voorbijgegaan was. Toen reeds
(10) negen uren voorbij waren, beveelt / beval de koning dat Selinuntius naar het kruis geleid wordt / werd.

(En) toen hij werd geleid, bereikt / bereikte Moerus, nadat hij met moeite eindelijk de rivier was gepasseerd, de beul en roept / riep van ver: Halt! beul, ik ben aanwezig, de persoon voor wie hij garant stond.

Dit feit wordt / werd bericht aan de koning; (en) de koning beval dat zij bij hem gebracht werden en hij vroeg hen, om hem in (hun) vriendschap op te nemen, en hij schonk het leven aan Moerus.