Hoofdstuk 19, oefeningen
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
Grammaticale Oefeningen Plus Opdracht 1
Wie?
QUIS
CUIUS
CUI
QUEM
QUO
QUI
QUORUM
QUIBUS
QUOS
QUIBUS


WAT?
QUID?
CUIUS?
CUI
QUID
QUO
QUAE
QUORUM
QUIBUS
QUAE
QUIBUS

WELKE MANNELIJK WELKE VROUWELIJK WELKE ONZIJDIG
QUI QUAE QUOD
CUIUS CUIUS CUIUS
CUI CUI CUI
QUEM QUAM QUOD
QUO QUA QUO
QUI QUAE QUAE
QUORUM QUARUM QUORUM
QUIBUS QUIBUS QUIBUS
QUOS QUAS QUAE
QUIBUS QUIBUS QUIBUS

WIE? WAT?
QUIS QUID
CUIUS CUIUS
CUI CUI
QUEM QUID
QUO QUO
QUI QUAE
QUORUM QUORUM
QUIBUS QUIBUS
QUOS QUAE
QUIBUS QUIBUS

WELKE MAN. WELKE VR. WELKE ONZ.

QUI QUAE QUOD
CUIUS CUIUS CUIUS
CUI CUI CUI
QUEM QUAM QUOD
QUO QUA QUO
QUI QUAE QUAE
QUORUM QUARUM QUORUM
QUIBUS QUIBUS QUIBUS
QUOS QUAS QUAE
QUIBUS QUIBUS QUIBUS

Opdracht 1
1. Aan wie willen de soldaten de weg laten zien?
2.Welke slavin heeft mooi gezongen?
3. Wie was Quartus al lange tijd aan het verwachten?
4. Over welke gevaren heeft opa verteld?
5.Welk gevaar heb jij ontvlucht?
6.Van wie prijzen allen de kunsten?
7.Welke geschenken bevallen aan je het meest?
8. Voor welke gasten is het eten klaargemaakt door de meisjes?
9.Met wie worden op de plek de kledingstukken neergelegd?
10. Aan wie hebben de koopmannen het slechte wijn verkocht?


OPDRACHT 2
1.QUEM CANEM CAVERE DEBETIS?
2.QUOD OPPIDUM A ROMANIS DIU OPPUGNATUM EST?
3.VESTES QUAE OMNIBUS VALDE PLACEBANT?
4.CUIUS IMPERATORIS BENEFICIA OMNES COGNOVERUNT?
5.QUI MILES NOS FORTITER ADIUVIT?
6.A PARENTIBUS DONA QUAE FILIAE TRADUNTUR?
7.QUARUM ANCILLARUM OFFICIUM EST HOSPITES INVITARE?
8.AMICIS QUIBUS MULTAS EPISTULAS SCRIBIMUS?
9.QUAE MARIA NAVIBUS PARVIS TRAIECISTIS?
10.QUIBUS CUM EQUITIBUS ITER LONGISSIMUM FECISTI?

OPDRACHT 3
1A DOMINI
1B ~DE HEREN DES HUIZES, WELKE RIJK ZIJN,ZIJ BEZITTEN DE VELE SLAVEN.
2A CUI DOMINO
2B VOOR WELKE HEER DES HUIZES WERKEN DIE SLAVEN ZO AANDACHTIG?
3A OPUS MOLESTUM
3B EEN LASTIG WERK, WELKE DE CENTURIO OPGEDRAGEN HEEFT, VOOR ONS IS NODIG HET AF TE MAKEN.
4A MILITES FIDELES
4B DE OPPERBEVELHEBBER PRIJST ZEER DE TROUWE SOLDATEN, VAN WELKE DE DAPPERHEID HET BEST WAS.
5A OPPIDUM QUO
5B DE VESTINGSTAD VAN DE BATAVEN VAN WELKE WIJ LEZEN,IS DRUKBEZOCHT.
6A QUO OPPIDO
6B IN WELKE VESTINGSTAD HEBBEN JULLIE GELEEFD?
7A CUIUS POETAE
7B VAN WELKE DICHTER BEVALLEN DE GEDICHTEN HET MEEST AAN JULLIE?
8A INSULA
8B ALLE BATAVEN WORDEN VERDREVEN IN EEN KORTE TIJD VAN AF DE WOONKAZERNES BIJ WELKE ZIJ LEVEN.
9A QUAM CAUSAM
9B WEGENS WELKE REDEN IS HET MILITAIR LEVEN MOEILIJK?
10A QUAE CASTRA
10B WELKE LEGERKAMPEN HEBBEN DE VIJANDEN VEROVERD?

Opdracht 4
a
1.Vir
2. Viri
3.Viro
4. Virem
5. Viro
b
Je moet de persoonsvorm van est naar sunt, dus veranderen meervoud, en je moet van dignus dignati maken ook naar het meervoud.
1.Femina, quae semper tarda venit, laude digna non est.
2.Femina, cuius mandata nemo intelligit, , laude digna non est.
3. Femina, cui vinum plus placet quam officia, laude digna non est
4. Femina, quam discipuli timent, laude digna non est.
5. Femina, a qua opus didcipulorum numquam inspicitur, laude digna non est.

1. Feminae, quibus semper tardae veniunt, laude dignae non sunt.
2. Feminae, quarum mandata nemo intellegit, laude dignae non sunt.
3. Feminae, quibus vinim plus placet quam officia, laude dignae non sunt.
4. Feminae, quas discipuli timent, laude (dignatae?) non sunt.
5. Feminae, a quibus opus discipulorum numquam inspicitur, laede dignae non sunt.