Hoofdstuk 22, oefeningen
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
Opdracht 1
Vertaling van de volgende zinnen:

1 De slaaf zegt, dat de slavinnen de maaltijd klaarmaken.
2 De slaaf heeft gezegd, dat de slavinnen de maaltijd hebben klaargemaakt.
3 De slaaf zegt dat het eten wordt klaargemaakt.
4 De slaaf heeft gezegd dat het eten klaar werd gemaakt.
5 De slaaf zegt, dat de slavinnen de maaltijd, klaarmaakten.
6 De slaaf heeft gezegd, dat de slavinnen de maaltijd, hadden klaargemaakt.
7 De slaaf zegt, dat de maaltijd klaar, was.
8 De slaaf heeft gezegd, dat de maaltijd klaar, was geweest.
9 De slaaf zegt, dat de slavinnen de maaltijd zullen voorbereiden.
10 De slaaf heeft gezegd, dat de slavinnen de maaltijd voorbereidden.
11 De slaaf zegt, dat de maaltijd klaargemaakt zal zijn.
12 De slaaf heeft gezegd, dat de maaltijd klaargemaakt was.

Opdracht 2

1. fugare:
praesensstam= fuga
perfectumstam= fugav
p.p.p= fugatus

de 6 infinitiven:
inf. prasens actief = fugare; inf.praesens passief= fugari
inf. perfectum actief= fugavisse inf. pefectum passief= fugatus esse
inf. futurum actief= fugaturus esse inf.futurum passief= fugatum iri

2. punire; presensstam =puni- perfectumstam= puniv- p.p.p= punitus

de 6 infinitiven:
inf. perfectum actief= punivisse
inf. futurum actief= puniturus esse
inf.praesens passief= puniri
inf. pefectum passief= punitus esse
inf.futurum passief= punitum iri
inf. prasens actief = punire


3. augere; praesensstam = auge- Perfectumstam= aux- P.P.P.= auctus
de 6 infinitiven:
inf. perfectum actief= auxisse
inf. futurum actief= aucturus esse
inf.praesens passief= augeri
inf. pefectum passief= auctus esse
inf.futurum passief= auctum iri
inf. prasens actief = augere4 committere. praesensstam= committe- perfectumstam=commis- p.p.p.= commissus
de 6 infinitiven:
inf. perfectum actief= commississe commisse
inf. futurum actief= committurus esse commissus esse
inf.praesens passief= committeri commissi
inf. pefectum passief= commissus esse
inf.futurum passief= committum iri commissum iri
inf. prasens actief = committere

5 contemnere; praesensstam contemne- Perfectumstam contemps- P.P.P.= contemptus
de 6 infinitiven:
inf. perfectum actief= contempsisse
inf. futurum actief= contempturus esse
inf.praesens passief= contemneri contemni
inf. pefectum passief= contemptus esse
inf.futurum passief= conteptum iri
inf. prasens actief = contemnere


Opdracht 3 Vertaling van de 10 zinnen

1. De naasten hopen dat de Vader Celsus gezond zal zijn.
2. Wij wisten goed dat de opa met scherpe pijnen gekweld werd.
3. Alle leerlingen hebben leren kennen dat Romulus en Remus de Rome hadden gesticht.
4. Het is van belang dat onze vrienden snel worden ontboden.
5. Marcus heeft allen naasten verzekerd, dat zij ontboden waren geweest.
6. Moeder heeft beloofd dat zij zich met ons altijd geholpen is.
7. Het stond vast dat de slavinnen de opdrachten zo snel mogelijk gedaan krijgen.
8. Jullie begrijpen toch wel dat voor deze schanddaden mij hevig schokten?
9. Ik beschouwde dat de zieke jongen met deze manier gezond gemaakt kon worden
10. De leraren hebben gezegd dat zij met zich de leerlingen gestraft hadden.

Opdracht 4.

1. Scis illum ex arbore caduisse.
2. Constat avum a matre bene curari.
3. Intellego vos domi manere malle.
4. Perspicis morbus periculosus te imminere.
5. Celsus narrat honorem maximum amico contigisse.
6. Pater respondet Pueros litteras Graecas scire.
7. Scitis nos hoc graviter ferre.
8. Credis has gentos oppidum nostrum oppugnavisse.
9. Gaudemus illud opum perfectus esse.
10. Confirmas: hic vir hunc virem dominum crudelis semper fuisse.