Les 3: In de minderheid? Hoe ver onze speren reiken
Categorie: Boek > Argo
Alle bondgenoten droeg hij op om gemengd bij elkaar te gaan zitten, maar de Spartanen apart bij elkaar. Daarna riep hij de pottenbakkers op om eerst te gaan staan; Toen zij opgestaan waren, riep hij ten tweede de smeden op, daarna de timmerlieden achtereenvolgens en de bouwmeesters en ieder van de andere beroepen. Dus alle bondgenoten stonden op een enkeling na op, maar niemand van de Spartanen; want het was voor hen verboden een ambacht te verrichten en een handwerk te leren. Door dit resultaat zei Agesilaos na gelachen te hebben: Kijk, mannen, hoeveel meer soldaten dan jullie wij uitzenden.