Tekst 6a (versie 2)
Categorie: Boek > Minerva > Boek 1
1 Titus Manlius was de Romeinse bevelhebber van een legerafdeling.

2 Met zijn legerafdeling heeft hij het land van de Romeinen bewaakt.

3 Plotseling zag hij Latijnse vijanden.

4 Toen Maecius, de leider van de Latijnen, de legerafdeling van Manlius

zag,

5 riep hij: “Ben je alleen met je legerafdeling gekomen, Manlius? Waar is

6 het gehele leger? Waar de consul?

7 Waarom vecht de leider van de Latijnen niet met jou? Je bent een mietje!”

8 Beledigd door zijn woorden ging Maecius meteen op Manlius af.

9 Maecius en de dappere Manlius vochten. Tenslotte

10 viel Maecius, moe door/van het gevecht, in slaap.