Hoofdstuk 8. tekst A: taaloefening B
Categorie: Boek > Minerva > Boek 1
1. Met deze woorden heeft Daphne het hart van haar vader bewogen.
2. Deze bevelhebber was niet wreed.
3. Dit exemplaar bevalt mij.
4. De god nadert de koning, hij zegt tegen hem: waarom vrees jij mij? Verlegen antwoordde de koning hem: ik vrees jou omdat jij het uiterlijk van mijn dochter hebt veranderd.
5. Met deze list wilde de god de dochter van de koning straffen.
6. Zodra de vader hun zag zei hij: kom hier!