Digesta, 9, 2, 52, 3
Categorie: Auteur > Onbekend (verhalen)
Een zekere veehandelaar heeft runderen verkocht onder de voorwaarde ze uit te proberen.
Later werden ze uitgetest.
Tijdens de test is een slaaf van de koper doorboord
door de hoorns van één van de twee ossen.
Er werd gevraagd of
de verkoper schade moest betalen aan de koper.
Ik heb geantwoord dat, als de koper de runderen al had gekocht,
hij niet zou moeten betalen.
Maar als hij de runderen nog niet had gekocht, dan,
als het de fout van de slaaf was geweest dat hij door de os was gestoken,
zou het niet betaald moeten worden;
als het door een gebrek van de os komt, wel.