Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Ergon 18

1. Nadat Herakles al 11 moeilijke opdrachten had voltooid, beval Eurustheus aan hem deze laatste opdracht te voltooien. Ga naar beneden, naar de Acheron en breng de kerberon omhoog. Toon mij de angstaanjagende hond, terwijl die 3 hoofden heeft.

5. En eerst smeekte Herakles de heersende goden over de zielen: o goden, sta mij toe, de kerberon omhoog te leiden. Hades zei: wij staan het toe als jij hem snel weer terug naar beneden brengt en als je geen wapens draagt binnen ons rijk. Dus zo begon Herakles naar beneden te gaan, naar het Acheron.

10. En nadat hij daar was aangekomen, trof hij de veerman: de zeeman van doden. En Charon hield de held tegen en zei: stervelingen maken deze weg nooit, terwijl ze leven. Waarom kom jij hierheen, hoewel je nog niet gestorven bent? Je bent toch niet van plan om een onrechtvaardige taak te doen? En terwijl herakles zei ontkende hij: Hades zelf was het eens met hem.

15. En daarna stak de held de rivier over en overmeesterde hij zonder wapens de kerberon, maar met armen. En nadat hij de hond had overmeesterd, bracht hij hem onvrijwillig tot aan het daglicht. En nadat Eurystheus de kerberos zag, vreesde hij hem zo plotseling, dat hij zichzelf schuik hield in een grote aarden voorraadvat.