Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

les 13

Achilles, lijkend op de god van de oorlog, naderde Hektor. Hektor meende dat hij verplicht was om te blijven, maar toen hij Achilles zag, rende hij toch van de poorten vandaan, omdat zijn moed hem had verlaten. Hij rende 3 keer rondom de muur, Achilles achtervolgde hem en dreef hem voort. De Trojanen keken vanaf de muur naar beneden en hoopten op de overwinning van Hektor.

Tenslotte verdreef de dapperheid van Hektor zijn angst. De held van de Trojanen zei tegen Achilles:" Ik stel de strijd niet meer uit. Ik ben van plan, nadat ik jou heb gedood, je lichaam aan de Grieken te geven. Ook jij moet zo handelen." Achilles zei:" Leeuwen en mannen hebben geen overeenkomsten." Meteen gooide hij zijn lans, maar hij raakte Hektor niet.

Hektor zei:" Jij bent de beste van de Grieken, en jij hebt mij niet geraakt. Nu sterf je, nadat wij veel geleden hebben door jou." En op zijn beurt gooide hij zijn speer, maar Achilles hield snel zijn schild omhoog. En Achilles nam een speer en gooide. En hij raakte Hektor, meteen viel de held van Troje neer.

De Griekse held zei:" Ik wou jou doden, sinds ik vernam dat jij de moordenaar van Patroklos bent. Sterf nu." Toen Hektor stierf, bond Achilles zijn lichaam vast aan zijn wagen en sleepte het 3 maal voort rondom de muur van Troje.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.613

Nieuw afgelopen maand: 19

Gewijzigd afgelopen maand: 18