Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst ?: Een houten paard

Snel vernamen de Trojanen, dat de Grieken niet meer aanwezig waren. Ze waren blij en gingen overal heen: sommigen gingen naar de plaats, waar altijd de tenten van de Grieken waren geweest, anderen het strand, waar de schepen waren geweest. Daar zagen ze een heel groot houten paard. Ze verwonderen zich zeer en overlegden over de gebeurtenis. Sommigen wilden het paard met vuur vernietigen, anderen zeiden: 'de Grieken hebben het paard achtergalaten als geschenk voor Athena: als wij het in Troje hebben, beschermt de godin niet meer de Grieken maar ons.

En zij brachten het paard naar Troje, Laokoön, priester van Poseidon, rende met zijn zonen naar hen en zei: dwazen, menen jullie dat de Grieken ooit uit de oorlog zullen vluchten? Vertrouw niet op hun geschenken: begrijp dat het paard een list is, En toen gooide hij een speer en raakte de buik van het paard.

Plotseling kwamen twee slangen uit de zee. Meteen vielen ze Laokoön en zijn zonen aan. Eerst wikkelden ze hun lange lichamen om de kinderen heen, daarna grepen ze ook de vader. De dieren brachten het de zee in, waar het water de kinderen en de man verzwolg.

De Trojanen beschouwden hun dood als een straf van de goden en brachten uit angst het paard zo snel mogelijk naar Troje: ze begrepen namelijk het gevaar niet.