Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Thema 3, Ergon 1, bladzijde 124 Troje, hulpboek 1 (versie 2)

1. De man geeft geschenken aan zijn vrienden in ruil voor hulp.
2. In de oorlog voort de leider de Grieken naar de vijanden.
3. De held raakt de vijand met zijn lans door zijn schild heen.
4. Bij de haven kijken de oude mannen naar de schepen.
5. Het schip vaart de haven uit en maakt een tocht over zee.
6. Dichtbij de rivier speelt een meisje met haar zussen.
7. De oude man geeft raad aan de helden over de gevaren van de expeditie.