Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 4, Tekst 3 Waarom de Atheners verschillen van de Spartanen

De Atheners trainen niet alleen de lichamen van hun kinderen maar ook de geesten, zij leren hen letterkunde en de muziek en de rekenkunde en bevelen hen hun plicht te doen en het schandelijke te ontvluchten. En zij voeden hen op door hen terzelfdertijd op staatskosten naar het theater te brengen, waar zij hen de deugden van de voorvaderen tonen. Want diegenen die dit zien en horen worden aangezet tot navolging. De Spartanen doen zoiets niet. Want hun land is ruw en hun leven is niet aangenaam en hun gewoontes zijn ruw. Want voor de echte Spartaan is er maar één moeder, het vaderland, één vriend, de oorlog en één deugd, de moed, en één fout, de vlucht. Het lijkt voor hem daarom schandelijk andere technieken te leren dan die voor de oorlog. Allen worden in gemeenschap gevoed. Zij menen dat zij die dapper sterven in de strijd gelukkiger zijn dan zij die rustig thuis leven. Want de voeten van zij die rondwandelen zonder schoenen worden harder en sterker. In plaats van tere kleedjes gebruiken ze één mantel gedurende heel het jaar. Aan hen wordt weining voedsel gegeven. Want voor zij die honger hebben is alle voedsel aangenaam. Aan hij die teveel honger heeft is stelen toegelaten. Want zij die van plan zijn te stelen moeten ‘s nachts waken en overdag listen gebruiken en op de loer liggen. Dat alles is zeer nuttig met het oog op de oorlog. Maar indien iemand betrapt wordt bij het stelen wordt hij met vele slagen gestraft. Want wie steelt moet goed stelen en wie slecht steekt moet gestraft worden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.536

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 47