Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 4, Tekst 4 Over een zeer indrukwekkende gewoonte van de Spartanen

De Spartanen pasten een vreselijke wet toe bij de opvoeding van hun kinderen. Want soms gebeurde het volgende : de kinderen werden naar een altaar gebracht en gegeseld totdat bloed vloeide. Op dat moment waren niet alleen de vaders maar ook de moeders aanwezig. Ze kloegen helemaal niet over wat ze zagen maar spoorden hen eerder aan en smeekten hen sterk te zijn en bedreigden hen indien ze het niet volhielden onder de slagen. Soms sterft een kind in de beproeving omdat het het niet wil opgeven zolang het in zichzelf nog leven heeft. Voor hen werden door Sparta beelden opgericht. Want de Spartanen bewonderden dergelijke kinderen zeer. Lykurgos voerde dergelijke beproeving in omdat hij de jongemannen sterker wilde maken dan elke vrees en alle pin. Want wanneer zo iemand door de vijand gevangen wordt genomen verraad hij geen enkel geheim maar lacht hij diegenen die hem bedreigen en mishandelen uit en al lachende sterft hij.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25