Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 6, Tekst 2 Protagoras van Abdera, de sofist

Daarna stonden we op en wandelden we rond in de tuin, en ik, de sterkte van Hippokrates op de proef stellend, onderzocht hem nauwkeurig en vroeg :
"Zeg eens," zei ik, "Hippokrates, nu jij probeert bij Protagoras te gaan, hem geld betalend als loon ten bate van jezelf, om bij wie aan te komen en om wat te worden ? Net zoals indien je van plan was naar je naamgenoot, Hippokrates van Kos, de arts te gaan om hem geld te betalen als loon ten bate van jezelf, indien iemand je dan vroeg :
"Zeg mij eens, jij die van plan bent te betalen, Hippokrates, aan Hippokrates een loon omdat hij wie is? Wat zou jij dan antwoorden ?"
"Ik zou zeggen," zei hij, "omdat hij een dokter is". "Om wie te worden ?"
"Een dokter", zei hij.
"En indien je aankomend bij Polykleitos of Argos of Pheidias omdat zij wie zijn ? Wat zou je dan antwoorden ?"
"Ik zou zeggen : omdat ze beeldhouwers zijn."
"Wat wil jij zelf dan wel worden ?"
"Een beeldhouwer natuurlijk."
"Zeer goed geantwoord" zei ik. "Nu jij en ik aankomen bij Protagoras zullen we bereid zijn aan hem geld te betalen als loon opdat jij iets zou leren; indien dan ons geld toereikend is en wij hem daarmee kunnen overtuigen, en zoniet gaan we nog dat geld van onze vrienden erbij besteden. Indien nu iemand ons, die daarmee zo druk bezig zijn, zou vragen : "Zeg eens, Sokrates en Hippokrates, jullie hebben in gedachten Protagoras geld te betalen, wie is die man dan wel ?" Wat zouden wij hem dan antwoorden ? Welke andere naam horen wij aangaande Protagoras gezegd, zoals wij aangaande Pheidias de beeldhouwer horen en wij aangaande Homeros de dichter horen, welke naam van die aard horen wij aangaande Protagoras ?"
"Zij noemen hem ongetwijfeld een sofist, Sokrates."