Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 2e Jaar

Unit 4, tekst 3: Als de staatskas leeg is...

Toen tijdens de 2de Punische oorlog de uitgeputte schatkist zelfs niet meer volstond als eredienst voor de goden, spoorden de tollenaars spontaan de censoren aan om alles zo te beleggen alsof de staat een overvloed had aan geld. Ze beloofden alles voor te schieten zonder een cent intrest te eisen, tenzij na afloop van een oorlog. De meesters vroegen de prijzen van slaven die Sempronius Gracchus wegens de uitstekende strijd te Beneventum had vrijgelaten, niet terug aan de opperbevelhebber. In het legerkamp verlangden noch een ruiter noch honderd man hun soldij mannen en zelfs vrouwen brachten al wat ze van goud of zilver bezaten bijeen. Hoewel de senaat de burgers die deze diensten hadden bewezen van belastingen had vrijgesteld, wilde niemand dit voorrecht aannemen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34