Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 9B: Het plan der Belgen verijdeld

De vijanden trokken dadelijk van deze plaats naar de rivier Axona, waarvan is aangetoond dat die achter ons kamp ligt. Nadat ze de doorwaadbare plaatsen gevonden hadden, probeerden ze daar om een deel van hun troepen te laten oversteken met dat plan om – als ze konden – de verdedigingspost, waarvan de gezant Q. Titurius aan het hoofd stond, in te nemen en om de brug af te breken. Als ze minder konden, om de velden van de Remi te verwoesten, die ons van groot nut waren en om de onzen van de bevoorrading te verhinderen.