Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 3

Tekst 9: Voorbereidingen.

Ceasar, over deze zaken ingelicht (zijnde) door Crassus/Toen Ceasar door Crassus over deze zaken was ingelicht, beval/hij omdat hijzelf nogal ver weg was, dat oorlogsschepen intussen werden gebouwd bij de rivier de Loire, die in de Oceaan uitmondt, dat roeiers uit de provincia in dienst werden genomen en dat matrozen en stuurlui werden geworven. Nadat deze zaken snel waren geregeld, haastte hij zichzelf, zodra het wat betreft de tijd van het jaar kon, naar het leger. De Veneti en eveneens de overige stammen begonnen, nadat de komst van Caesar vernomen was, (en) tegelijkertijd omdat ze begrepen, wat een grote misdaad ze begaan hadden (nl.) dat gezanten, welke naam/een begrip, dat bij alle volken altijd heilig en onschendbaar was geweest, door hen vastgehouden en in de boeien waren geslagen overeenkomstig de grootte van het gevaar een oorlog voor te bereiden en vooral die dingen, die te maken hadden met het gebruik van schepen/de scheepvaart, van te voren te regelen, met des te grotere hoop/meer hoop, omdat ze veel vertrouwen hadden in de (gunstige) natuurlijke gesteldheid van hun gebied. Ze wisten dat de wegen over land doorsneden waren door strandmeren, (en) de scheepvaart belemmerd was wegens onbekendheid met de gebieden en het geringe aantal van de havens; en ze vertrouwden erop dat onze legers vanwege het gebrek aan graan niet erg lang in hun land konden verblijven; en dat, gesteld al dat alle dingen tegen hun verwachting gebeurden/zouden gebeuren, ze toch de meeste macht hadden/'t meest konden door hun schepen. en dat de Romeinen geen enkele mogelijkheid tot aanschaf van schepen hadden en van die gebieden, waar ze oorlog zouden voeren/zullende voeren waren, de ondiepten, de havens (en) de eilanden niet kenden. en ze zagen heel goed dat de scheepvaart/het varen op een binnenzee heel anders was dan op een zeer grote Oceaan. Nadat deze besluiten genomen waren, versterkten zij hun steden door muren, brachten graan uit de akkers bijeen naar/in de steden, (en) verzamelden zoveel schepen als ze konden naar/in Venetia waar vaststond dat Ceasar het eerst oorlog zou voeren. Als bondgenoten om deze oorlog te voeren namen ze de Osismi, de Lexovii, de Namnetes, de Ambiliati, de Morini, de Diablintes en de Menapii bij zich op. Ze ontboden hulptroepen uit Britannia , dat tegenover die gebieden geplaatst/gelegen is.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.082

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18