Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Chaire > Taalboek 1

Tekst 19

De opvoeding in Sparta keek alleen naar de dapperheid in de oorlog.
De Spartanen, zoals Ploutarchos zei, beoordeelden pasgeboren kinderen al luisterend naar de oude wetten: want alleen mooie en sterke kinderen werden opgevoed, lelijke en zwakke (kinderen) werden zonder medelijden in de kloof van de Ta├┐getos gegooid.
De vaders zorgden niet voor de opvoeding van hun zonen, maar de genoemde opvoeder.
Zij voedden jongemannen op om zeer te gehoorzamen en trainden hen voor het doorstaan van de inspanningen in stilte.

Zo weerden de zwaarbewapenden van de Spartanen niet alleen de vijanden af zonder angst, vechtend voor de gemeenschappelijke redding, maar zij dwongen ook de buurvolken slaven te zijn met geweld en schandelijke oorlogen.