Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 4, tekst B (versie 4)

1. O Philemon en Baucis, ik wil een beloning aan jullie geven.
2. Zeg aan mij! Wat wensen jullie?
3. philemon en baucis denken niet lang na.
4. Dan antwoord Philemon: O Jupiter wij wensen geen schatten.
5. In een nieuwe tempel willen wij priesters zijn en daar tegelijkertijd het leven beƫindigen.
6+7. De wensen komen uit:Philemon en Baucis zijn nu priesters in de tempel en vereren de goden.
8+9. Op zekere dag, terwijl ze voor de tempel staan, kijk, hun lichamen krijgen tegelijkertijd bladeren.
10. Jupiter veranderd de lichamen in bomen.
11. De bomen staan bij elkaar en de takken raken elkaar aan.
12. Wanneer de wind de bladeren beweegt, fluisteren de bladeren ook nu nog vaarwel.