Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 9, tekst A (versie 1)

'Ooit leefde ik met mijn man Sychaeus in Fenicië, waar mijn broer koning was. Op een dag, terwijl Sychaeus de goden vereerde, doodde mijn broer hem voor het altaar met een zwaard. Vervolgens verborg hij het lichaam en de misdaad. Intussen was ik heel erg verdrietig. Waar was mijn echtgenoot?
5 Dikwijls ging ik naar mijn broer en zei: "O broer, zeg mij, heb jij Sychaeus gezien? Hij keerde niet terug naar huis."
MIjn broer antwoordde echter altijd: "Lieve Dido, huil maar niet, jouw echtgenoot zal spoedig terugkeren."
Met deze woorden bedroog hij mij een lange tijd. Op een nacht, terwijl ik sliep, verscheen de schim van Sychaeus aan mij en zei:
10 "Lieve Dido, je broer doodde mij om mijn goud. Tevergeefs, want ik had mijn goud eerder al in de grond verborgen. Nu is die schurk van plan ook jou te doden. Jij graaft het goud op uit de aarde en vlucht met je vrienden naar Afrika."
Vervolgens toonde de schim de plaats aan mij, waar hij het goud had verborgen.
15 De volgende dag groef ik meteen het goud op en vluchtte ik hierheen met mijn vrienden. Koning Jarbas gaf mij een plaats, waar wij nu een nieuwe stad bouwen.'

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.535

Nieuw afgelopen maand: 26

Gewijzigd afgelopen maand: 47