Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 11-2, Tekst B: Vrij zijn van elke verstoring van de geest (69)

Men moet echter vrij zijn van elke verwarring van de ziel, zowel van begeerte en angst, als ook van verdriet, van te veel genot en van boosheid, opdat onverstoorbaarheid van die ziel en gemoedsrust aanwezig zijn, die zowel vastberadenheid als ook waardigheid met zich meebrengen. Velen echter zijn er, als ook zijn er geweest, die zich strevend naar / in hun steven naar die onverstoorbaarheid waarover ik spreek, teruggetrokken hebben uit staatszaken en hun toevlucht tot rust / ambteloos leven hebben genomen; onder hen (waren) zowel de aanzienlijkste filosofen, en wel veruit de belangrijkste, als bepaalde serieuze en gewichtige mensen en zij konden het gedrag van het volk en de leiders niet verdragen, en sommige leefden op het land genoegen scheppend in hun familieaangelegenheden.