Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 4-2, Tekst A: Jullie voortreffelijke jeugd spoor ik aan tot roem... (136)

Maar opdat mijn redevoering iets van een slot heeft, en opdat ik eerder een einde maak aan mijn spreken dan jullie aan het zo oplettend toehoren van mij, zal ik dat (gedeelte) over de beste mensen en hun leiders en de verdedigers van de staat afronden en jullie jonge mannen, (en) jullie die van adel zijn zal ik aanzetten tot het navolgen van jullie voorouders en jullie die door talent en deugd de adelstand kunnen bereiken zal ik aansporen tot die handelwijze waarin vele "nieuwkomers" uitblonken met zowel eer als roem.