Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2004: Vita Activa

Hoofdstuk 6-2, Tekst Q: Zorg voor je vaderland brengt je ziel eerder naar de hemel (29)

Oefen deze (ziel) met de beste zaken / bezigheden. De beste zijn echter de zorgen om het welzijn van het vaderland waardoor de ziel, nadat hij zich hiermee heeft beziggehouden en erin getraind is, sneller naar deze woonplaats en zijn huis zal vliegen, en hij zal dit sneller doen, als hij reeds dan wanneer hij ingesloten zal zijn in het lichaam, naar buiten zal uitsteken en dat wat buiten zal zijn beschouwend, zoveel mogelijk zich aan het lichaam zal onttrekken. Want de zielen van hen die zich aan de genoegens van het lichaam hebben overgegeven en zich van deze genoegens als het ware (tot) dienaars hebben gemaakt en door de drang van hun begeerten, die verslaafd zijn aan genoegens, de rechtsorde van goden en mensen hebben geschonden, wentelen, (eenmaal) ontsnapt aan hun lichamen, rond de aarde zelf (rond), en keren niet naar deze plaats terug behalve na gedurende vele eeuwen opgejaagd te zijn.’ Hij ging weg: ik werd wakker.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.043

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 21