Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2006: Eeuwige haat: Rome en Carthago

pag. 46 - De bergpas over 21.35.1-4

De volgende dag, toen de barbaren al minder energiek (verspreide) aanvallen deden, [werden] de troepen samengevoegd en de bergpas niet zonder schade, echter met groter verlies van lastdieren dan van mensen, overgetrokken. Van toen af deden de bergbewoners al in kleinere aantallen en meer op de wijze van een roofoverval dan van een oorlog (kleine) aanvallen, nu eens op de voor-
5 hoede, dan weer op de achterhoede, naargelang (of) het terrein de gelegenheid bood of [mensen die] vooruit [waren] gegaan of achtergebleven een (of andere) kans hadden gegeven. De olifanten werden weliswaar met grote vertraging over de smalle paden gedreven, maar verschaften, waar ze ook maar langs gingen, een veilige doortocht tegen de vijanden, omdat zij, [die] er niet aan gewend [waren], angst hadden om al te dicht te naderen. Op de negende dag bereikte men de kam van de Alpen, merendeels langs ongebaande paden en dwaalwegen, die (of) werden veroorzaakt door het bedrog van degenen die [hen] leid-
10 den of, waar men hen niet vertrouwde (geen vertrouwen in hen was), door het op goed geluk binnengaan van dalen door [mensen] die naar de weg raadden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17