Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2006: Eeuwige haat: Rome en Carthago

pag. 9-10 - De grootste oorlog tegen de grootste vijand 21.1.1-4

In [dit] deel van mijn werk mag ik [wel] van tevoren zeggen, [iets] dat de meeste geschiedschrijvers in het begin van hun totale werk hebben beweerd, dat ik een oorlog [die] van alle die ooit gevoerd zijn het meest vermeldenswaardig [is], ga beschrijven, [de oorlog] die de Carthagers onder leiding van Hannibal met het Romeinse volk hebben gevoerd. Want noch zijn ook maar enige staten en vol-
5 ken [die] krachtiger [waren] door hulpmiddelen met elkaar in gewapend conflict gekomen, noch bezaten zelfs deze [staten en volken] ooit zoveel krachten of sterkte; en niet onbekende vaardigheden in de oorlog stelden zij tegenover elkaar, maar [vaardigheden] die zij hadden beproefd in de Eerste Punische Oorlog en zo wisselend was de krijgskans (fortuin van de oorlog) en [zo] hachelijk de strijd dat [degenen] die overwonnen het dichtst bij het gevaar zijn geweest. Ze streden zelfs bijna met grotere haatgevoelens dan krachten, (door-
10 dat) de Romeinen verontwaardigd (waren) omdat de overwonnenen uit eigen beweging de overwinnaars aanvielen, de Puniërs omdat ze meenden dat de over-wonnenen op hoogmoedige en hebzuchtige wijze overheerst waren. Het gerucht gaat zelfs dat Hannibal [als jongen] van ongeveer negen jaar, toen hij zijn vader Hamilcar, zoals kinderen dat kunnen (kinderlijk), vleide om meegenomen te worden naar Spanje, toen deze na het beëindigen van de oorlog in Afrika op het punt stond zijn leger daarheen over te brengen en een offer bracht, nadat hij naar het altaar was gebracht [en] de offers had aangeraakt,
15 een eed is afgenomen dat hij, zodra hij kon, een vijand zou zijn voor het Romeinse volk.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.043

Nieuw afgelopen maand: 20

Gewijzigd afgelopen maand: 21