Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2010: Cicero

9. ClodiaÂ’s broer spreekt

Maar als jij liever wil dat ik jou beschaafder aanpak, dan zal ik zo met jou omgaan. Ik zal die harde en bijna boerse oude man achterwege laten; dus ik zal iemand uit de mensen van nu nemen en wel bij voorkeur de jongste broer die in dit opzicht de beschaafdste is; deze houdt zeer veel van jou, deze sliep vanwege een of andere, geloof ik, schuchterheid en een of andere ongegronde angst voor de nacht altijd met jou als een klein jongetje met zijn oudere zus.

Denk je eens in dat hij met jou praat: “Waarom ben je onrustig zus? Waarom ga je te keer? Waarom maak je terwijl je geschreeuw aanheft een kleine zaak groot? Jij zag een zeer jong buurmannetje; de schoonheid van deze in de lengte, zijn gezicht en zijn ogen maakten indruk op jou; je wilde hem vaker zien; je was soms in hetzelfde park; jij wil als edele vrouw die zoon des huizes hebben aan jou verbonden door jou rijkdom terwijl de vader zuinig en gierig is.
Dat kan jij niet: hij is weerbarstig, hij versmaadt, hij wijst af, hij meende niet dat jouw geschenken zoveel waard zijn.
Ga ergens anders heen! Je hebt een park bij de Tiber en wel zorgvuldig op die plaats gekocht, waar alle jeugd komt om te zwemmen; vervolgens is het mogelijk dat jij dagelijks minnaars uitzoekt, waarom ben je zo lastig voor hem die jou afwijst?”