Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2012: Livius

4 (Voorwoord), tekst A: Is al dat werk welde moeite waard? (1-3)

Of ik een werk dat de moeite loont op het punt sta tot stand brengen, als ik vanaf het eerste begin van de stad de geschiedenis van het Romeinse volk zal hebben bescrheven, noch weet ik voldoende, noch zou ik het, als ik het zou weten, durven zeggen, omdat ik zie dat het onderwerp zowel oud is als algemeen bekend, omdat steeds weer nieuwe geschiedschrijvers menen dat zij ofwel bij de gebeurtenissen 5 iets betrouwbaarders zullen aanbieden, ofwel door hun stijl hun primitieve voorgangers zullen overtreffen. Hoe het ook maar zal zijn, toch zal het een genoegen zijn dat ik eveneens aan de geschiedschrijving van het voornaamste volk op aarde naar vermogen heb bijgedragen; en als dat bij een zo grote menigte geschiedschrijvers mijn roem in de duisternis zou blijven, zou ik mij kunnen troosten met de beroemdheid en grootheid van hen die 10 mijn naam in de schaduw zullen stellen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.700

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 29