Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2017: Livius

AUC 23.11 (p.144, rr.142-150); Het antwoord van het orakel … (2)

Toen hij dit, vertaald uit een Griekse orakeltekst, had voorgelezen, toen zei hij dat hij, zodra (toen) hij de orakelplaats was uitgegaan, direct aan al die godheden een offer had gebracht van (met) wierook en wijn, en dat hem bevolen was door de tempelopzichter om, zoals hij bekranst met een laurierkrans naar het orakel was gekomen en een offer had gebracht, zo bekranst aan boord van een schip te gaan en die niet eerder af te leggen dan wanneer hij in Rome was aangekomen; dat hij, na alles wat er bevolen was met de uiterste nauwgezetheid en zorgvuldigheid te hebben uitgevoerd, de krans in Rome op het altaar van Apollo had neergelegd. De senaat besloot dat die religieuze handelingen en biddagen zo snel mogelijk met zorg zouden plaatsvinden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.614

Nieuw afgelopen maand: 25

Gewijzigd afgelopen maand: 25