Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

De Republica 6e. Een plaats in de hemel voor redders van het vaderland

‘“Maar opdat je, Africanus, des te gedrevener bent om de staat te beschermen, beschouw het zo: (dat er) voor allen die het vaderland hebben behouden, geholpen, vergroot, een zekere/vaste plaats in de hemel is gereserveerd, waar ze gelukzalig genieten van een eeuwige tijd/de eeuwigheid. Want er is niets voor die hoogste god die de hele wereld bestuurt, dat/(van) wat er althans op aarde gebeurt, aangenamer dan bijeenkomsten en vergaderingen van mensen door recht verbonden, die staten worden genoemd: de bestuurders en redders van deze/hiervan keren, van hier vertrokken, hierheen terug.”’