Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

De Republica 6f. Scipio’s echte vader Aemilius Paullus verschijnt

‘Toen, hoewel ik (nog) hevig verschrikt was, niet zozeer door angst voor de dood als wel voor een aanslag van de kant van mijn verwanten, vroeg ik toch of ook mijn vader Paullus zelf (daar) leefde, en anderen van wie wij meenden dat ze gestorven waren. “Sterker nog”, zei hij, “zíj leven die uit de boeien van hun lichamen als uit een gevangenis zijn weggevlogen. Jullie zogenaamde leven echter is de dood. Zie dan toch je vader Paullus naar je toekomen.” Toen ik hem zag, stortte ik werkelijk een vloed (van) tranen; hij echter, mij omarmend en kussend, verhinderde mij te huilen/probeerde mij te verhinderen te huilen.’