Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca

Tusc. Disp. 1c. De dood is een verhuizing naar elders

Maar als de dingen die gezegd worden, waar zijn, dat de dood een verhuizing is naar die verre streken die zij bewonen, die uit het leven zijn weggegaan, is dat nog veel gelukkiger. Dat jij, wanneer je van/aan hen bent ontsnapt, die willen dat zij tot de rechters gerekend worden, bij hen komt, die naar waarheid rechters worden genoemd, Minos, Rhadamanthys, Aeacus, Triptolemus en (dat jij) hen ontmoet die rechtvaardig en met trouw/oprecht hebben geleefd - kan deze reis dan jullie onbelangrijk (toe)schijnen?
Dat het mogelijk is werkelijk met Orpheus, Musaeus, Homerus, Hesiodus te spreken, hoeveel achten jullie dat dan wel waard? Inderdaad zou ik dikwijls willen sterven, als (dat) kon gebeuren, opdat het mij mogelijk was dat wat ik zeg/bedoel, te gaan zien. Met hoe grote vreugde zou ik voorts worden aangedaan/hoe blij zou ik zijn, wanneer ik Palamedes, wanneer ik Ajax, wanneer ik anderen die door een vijandig vonnis zijn bedrogen zou ontmoeten! Ik zou ook de wijsheid van de hoogste koning testen, die zeer grote troepen naar Troje (aan)voerde, en van Ulixes en Sisyphus, en ik zou niet om die reden, omdat ik dit onderzocht, zoals ik hier deed, ter dood veroordeeld worden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17