Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fabulae

Hoofdstuk 28, oefening 174: Achilles legt de ruzie bij en hernieuwt de strijd

Toen Thetis tevergeefs had geprobeerd haar zoon van de strijd te weerhouden, vroeg Achilles haar, om zo snel mogelijk voor hem een nieuwe wapenrusting te vragen aan Vulcanus, die meest kundige ambachtsman van iedereen: “Morgen zal ik de dood van mijn vriend wreken.” Daarom ging Thetis naar Vulcanus en vroeg hem smekend om een nieuwe wapenrusting te maken. De volgende nacht maakte Vulcanus een wapenrusting, van alle de mooiste en meest robuuste.
Zodra Thetis na zonsopgang die wapenrusting naar haar zoon had gebracht, bewapende Achilles zich. Vervolgens legt hij de ruzie bij die hij met Agamemnon had, in een bijeenkomst van soldaten. Omdat Agamemnon Briseis gaarne teruggaf, keerde eindelijk de vrede tussen de vorsten terug. Allen waren daarom vooral blij, omdat Achilles zich opnieuw gereed maakte om te strijden. Als hij immers niet gestreden had, hadden de Trojanen de Grieken op die dag zeker overwonnen.
Toen de Trojanen over de terugkeer van Achilles hoorden, werden ze bang. Iemand van hen raadde aan, dat het leger zich in de stad zou terugtrekken en dat de strijd vanaf de muren voortgezet zou worden. De burgers waarschuwden Hector: “Pas op, dat je niet vandaag met die man vecht; hij is al te razend, omdat jij zijn vriend gedood hebt.” Maar Hector weigerde het leger naar de stad terug te leiden. Hij zal zijn overmoed betreuren, wanneer Achilles hem tot de strijd opgeroepen heeft!
Zie, de Achiven zijn aanwezig, Achilles is erbij. De Trojanen worden verjaagd. Achilles maait meer om zich heen dan dat hij strijdt. Hij doodde in de rivier de Xanthos zoveel vijanden, dat de rijzende rivier Achilles bijna verzwolg. Vervolgens gaat hij op zoek naar Hector zelf. Intussen opent Priamus de poorten en vluchten de bange Trojanen de stad in. Priamus en Hekabe, zijn vader en moeder, vroegen Hector smekend vanaf de stadswal, om zich binnen de muren terug te trekken. Maar omdat op zijn bevel de Trojanen de Grieken hadden opgewacht op de vlakte en door zijn schuld Achilles zeer velen van hen had gedood, weigerde Hector terug te gaan. “Als ik de stad binnenga zullen de burgers mij van al te grote overmoed betichten. Ik zal op Achilles wachten. Door moed en met de wapens zal er tussen ons beslist worden!”
Maar toen Achilles genaderd was, begon Hector te beven. Uit angst kon hij zijn positie niet handhaven. Hij nam de vlucht en Achilles joeg hem driemaal rond de stad.

Hodie mihi, cras tibi. Vandaag ik, morgen gij (grafschrift)