Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 16, tekst C: De dood van Hannibal (versie 1)

Hannibal hield zich op in een fort. Hij maakte 7 uitgangen uit het fort, opdat hij altijd een weg van vluchten gereed zou hebben. Hij was immers altijd bang dat de Romeinen hem pakten, Toen kwamen er Romeinse gezanten bij het fort aan. Zij willen Hannibal verhinderden om te vluchten. Zodat een menigte soldaten van Prusias het fort omsingelen. De jongen die bij de deur op de uitkijk stond, zei aan Hannibal dat zeer veel soldaten verschenen. Hij beval aan die jongen om alle uitgangen te omcirkelen en snel aan hem te berichten of de soldaten van alle kanten het gebouw belegerden. Want hij was bang dat de Romeinen zijn huis aan hadden gevallen. Hannibal begreep, toen de slaaf berichtte dat alle uitgangen bezet waren, dat het einde van zijn leven aanwezig was. Daarom vroeg hij naar het al ver van te voren klaargemaakte vergif. Om te voorkomen dat de Romeinen hem konden doden. 'Nu', Zei hij, 'Wil ik het Romeinse volk bevrijden van voortdurende zorg, omdat zij de dood van een oude man niet af willen wachten' Daarna, het hoofd en de heerschappij van Prusias verwensend, omdat hij het recht van gastvrijheid schond, dronk hij de beker leeg. Zo was het leven van Hannibal afgelopen...