Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 4, tekst C: Het verdriet van Silvia

Rea Silvia kan niet meer zorgen voor het vuur. Ze is zwanger en ze doet alsof ze een ziekte heeft. Amulius verneemt de echte reden: Silvia is niet ziek, maar ze is zwanger! Later brengt Silvia een tweeling ter wereld. Amulius is verontrust en is erg boos en denkt: Nu is Silvia moeder en Numitor heeft nakomelingen.
Daarna stuurt Amulius de ongelukkige Silvia naar de gevangenis. De gevangenis is duister en Silvia is alleen. Bang denkt ze: 'Waar zijn mijn zonen? Wie zorgt voor hen? Waar is mijn vader?' Ze huilt en mist haar zonen. Ze is terecht bang, want haar zonen zijn in gevaar.