Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 9, tekst A: taaloefeningen

A. nom. a. equus, b. silva c. rex
gen. equi, silvae regis
Acc. equum, silvam regem
nom. equi silvae reges
gen. equorum silvarum regum
acc. equos silvas reges

B. 1. deum: mnl. acc. ev nom. = deus
2. feminae (2x): gen. ev /dat. ev/ nom. mv nom. = femina
3. auri: onz gen. ev nom. = aurum
4. uxorem: vrl. acc, ev nom. = uxor
5. montium: gen. mv nom. = mons
6. amoris: gen. ev mnl. nom. = amor
7. pacis: gen. ev onz. nom. = pax
8. consiliorum: gen. mv onz nom. = consilium
9. servorum: gen. mv mnl. nom. = servus
10. duces (2x): nom./acc. mv onz. nom. = dux
11. noctem: acc. ev vrl. nom. = nox
12. corporum: gen. mv mnl. nom. = corpus

C. 1. regem hoort er niet bij, omdat het geen gen. ev is.
2. feminarum hoort er niet bij, want het is mv.
3. agricolae hoort er niet bij, want het is geen nom ev.
4. bellorum hoort er niet bij, omdat de andere groepen uit groep 3 komen en het is mv.

D. 1. De Romeinen kwamen de stad van de vijand binnen.
2. Veel slaven vluchtten, een klein deel bewaakten hun huizen.
3. Wie van de mensen huilde niet, toen hij de nederlaag van de Romeinen vernam?
4. Jij begreep het plan van de koning.
5. Het waren mooie woorden van de aanvoerder.
6. Altijd dronken wij veel water.
7.De reden van de nederlaag begrepen wij niet.
8. Waarom vonden de slaven de zoon van de heerser wreed?
9. De vrienden van de meisjes zijn dapper geweest.