Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 1 nieuwe druk

Hoofdstuk 9, tekst B: taaloefening D blz. 83 v.h. wb

1. Lucretia was een vrouw met grote moed.
2. Wij komen aan bij de tempel van de onsterfelijke goden.
3. De vrouwen hebben de gewoonte te houden van de mannen met zeer grote deugd.
4. De slaaf van de wrede heerser vlucht.
5. Onwetend van de plannen van de vijand komt de aanvoerder bij de steden.
6. Waar woonde de zus van de moeder?
7. Begerig naar zeer grote moed waren de romeinen.
8. Marcus is de zoon van een slaaf zoals jullie menen.
9. De woorden van Brutus zijn beroemd.
10. De vrouw van de koning bracht twee zonen voort.
11. Ik prees de moed van de dappere burger.
12. Vol van vrees kwam de man binnen.
13. Jij vond het huis van de boer niet.
14. De vijanden hebben een groot deel van de stad bezet.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34