Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 19, tekst A: Caesar over de Galliërs

Heel Gallië is verdeelt in drie delen, waarvan de Belgen één deel bewonen en de Aquitaniërs een ander. In het derde deel wonen mensen, die in hun eigen taal Kelten en in onze taal Galliërs worden genoemd. Deze verschillen allen onderling in taal, gebruiken en wetten. De rivier Garunna verdeelt de Galliërs van de Aquitaniërs. En de Sène en de Matrona verdelen de Galliërs van de Belgen. Van dezen zijn de Belgen het dapperste van allen. Want zij zijn het verst verwijderd van de beschaving van onze provincie en het minst vaak komen kooplieden naar hen toe die zaken invoeren, die de gewoonte hebben de geest van de mensen slap te maken. Zij zijn ook het dichtst bij de Germanen, die aan de overkant van de Rijn wonen, met wie zij altijd oorlog voeren.