Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 26, tekst C: taaloefeningen

A.
1. jij zult gegroet worden
2. hij zal bang gemaakt worden
3. jullie zullen gehoord hebben
4. zij zullen gepakt worden
5. ik zal gestuurd worden
7. het zal bevestigd worden
8. jij zult glijden
10. jullie zullen gedood worden
12. jij zult verdragen
14. jij zal zoeken

C.
1. hij zal gestuurd zijn
2. wij zullen hebben gepakt
5. hij zal gezegd hebben
6. het zal gezegd zijn
7. ons zal bevolen zijn
9. jullie zullen hebben gesproken
11. het zal gemaakt zijn
12. jij zult voltooid hebben
13. zij zullen voltooid zijn
15. ik zal verschrikt zijn

D.
1. ons werk zal vandaag niet afgemaakt worden.
2. als wij zullen overwinnen, zullen wij vrij zijn, als wij overwonnen zullen worden, slaven. Ik hoop dat de goden ons de overwinning zullen geven.
3. jij zal nooit een grotere ramp zien.
4. jullie zullen gedood worden, als jullie niet zullen vluchten.
5. twee zaken zullen tegelijkertijd door mij gedaan worden.
6. het leger van de bataven zal in twee delen verdeeld worden.
7. hoeveel romeinen zullen door Civilis ongedeerd weggestuurd worden? Geen!
8. Cicero zei; 'Ik zal sterven in het vaderland dat dikwijls door mij beschermd is.'
9. De naakte Cerialis zal niet gemakkelijk herkend worden
10. Wanneer er een of andere ramp zal gebeuren, zal het Romeinse volk de goden en godinnen om hulp vragen.