Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Ovidius

Geboorte en afkomst

Ik die zo bekend ben, wat voor iemand ik geweest ben, die speelse dichter van tedere verliefdheden, die u leest, verneem [dat], nageslacht, opdat u het weet (of: opdat u, nageslacht, degene kent die u leest: zie aantekening). Sulmo is mijn vaderland, zeer rijk aan koele stromen, dat negenmaal tien mijl van de stad verwijderd is. 5 Daar (hier) ben ik geboren, en wel, opdat u de tijd (het jaar) weet, toen beide consuls stierven door een gelijk lot: als dat iets te betekenen heeft, vanaf mijn voorvaderen een oude erfgenaam van de [ridder]stand, niet kort geleden ridder geworden dankzij vermogen. En ik was niet de eerste nakomeling; ik ben ter wereld gebracht toen er [al] een broer geboren was, 10 die viermaal drie maanden eerder was gekomen. Dezelfde Morgenster was voor de verjaardagen van ons beiden aanwezig: één dag werd met twee offerkoeken gevierd. Dit is van de vijf feestdagen van de wapendragende Minerva die (dag) welke door gevecht(en) als eerste bloedig pleegt te worden.