Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 3 Loukios of de ezel 6B: Eindelijk rozen

Ondertussen, terwijl iemand met bloemen bij zich passeert en ik zie temidden van andere bloemen de bladeren van verse rozen, en helemaal niet nog aarzelend nadat ik was opgesprongen viel ik uit het bed, en zij meenden dat ik opstond om te dansen, maar er naartoe rennend en de rozen uit de bloemen zelf kiezend, verzwolg ik ze. Terwijl ze zich nog over mij verwonderden, viel dat het uiterlijk van het rijdier af en ging te gronde, en Loukios zelf stond me daar naakt in het theater. Allen, verbijsterd door dat ongelofelijk en nooit verwacht schouwspel, maakten verschrikkelijk lawaai en het theater werd verdeeld in twee meningen; want sommigen eisten dat ik onmiddellijk binnen door vuur stierf als een man die bekend stond met vreselijke kruiden en als een monster met veel gedaanten, anderen zeiden dat het nodig was om ook de verklaring van mij(n kant) af te wachten en eerst tot een inzicht te komen, om vervolgens zo een vonnis over deze dingen te vellen. En nadat ik naar de gouverneur van de provincie was gerend hij was toevallig bij dit schouwspel aanwezig zei ik van beneden dat een Thessalische vrouw, een slavin van een Thessalische vrouw, me nadat ze me met toverzalf had ingesmeerd een ezel van me had gemaakt en ik smeekte dat hij nadat hij me gearresteerd had, me gevangen hield, totdat ik hem zou kunnen overtuigen, dat ik niet loog nadat ik zo geworden ben.