Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 5 Ilias 2A: Hektor spoort Paris aan tot de strijd

Hektor ging naar het paleis van Alexander, het mooie, dat hij zelf gebouwd had met de mannen, die toen de beste waren in het vruchtbare Troje als bouwmeesters; zij maakten voor hem een vrouwenvertrek en een mannenzaal en een hof dichtbij zowel Priamos als Hektor op het hoogste punt van de stad. Daar ging Hektor binnen, bij Zeus geliefd, en in zijn hand hield hij een speer van elf el lang; en vooraan de speer glansde een bronzen punt, en eromheen liep een gouden ring.
En hem vond hij in de slaapkamer, bezig met zijn mooie wapenuitrusting, zijn schild en zijn harnas, en de gekromde boog onderzoekend. En de Argivische Helena zat temidden van haar slavinnen en zij droeg haar dienaressen prachtig borduurwerk op. Hem schold Hektor, nadat hij hem gezien had, uit met schandelijke woorden: “Dwaas, het is niet goed dat jij deze woede in je hart hebt opgevat. Het krijgsvolk gaat ten onder rond de stad en de steile muur strijdend: maar vanwege jou woedt krijgsgeschreeuw en strijd rond deze stad: maar jij zou het ook een ander verwijten | van wie je zou zien, dat hij zich ergens onttrekt aan de afschuwelijke oorlog. Vooruit, sta op, opdat niet snel de stad verbrand wordt door het laaiende vuur.” En tot hem sprak op zijn beurt de godlijkende Alexander: “Hektor, aangezien jij mij naar behoren uitschold en niet meer dan behoorlijk, daarom zal ik je zeggen: let op en luister naar mij. Niet namelijk zozeer door de woede op de Trojanen, en ook niet uit verontwaardiging zat ik in het vrouwenvertrek, maar ik wilde mij overgeven aan verdriet. Maar nu heeft mijn echtgenote, door mij te bepraten, met zachte woorden
mij aangezet tot de oorlog; en ook mijzelf lijkt het zo beter te zullen zijn: want de overwinning gaat beurtelings van de een naar de ander. Maar kom op, wacht nu, laat ik mijn krijgsbewapening aantrekken: of ga, en ik zal nakomen; en ik denk dat ik je zal inhalen.”