Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 7 Euripides Medea 2: Medea zint op wraak

Het is slecht gedaan in alle opzichten: wie zal dat tegenspreken? Maar zo zal het niet eindigen, denk dat nog niet. Er zijn nog wedstrijden voor de pasgehuwden, en voor hen die hebben uitgehuwelijkt geen kleine inspanningen. Want denk je dat ik deze man ooit zou hebben gevleid als ik niet op winst of list uitwas? Ik zou hem niet hebben toegesproken en ik zou hem niet met beide handen hebben aangeraakt. Hij kwam tot zoveel dwaasheid, dat hij terwijl het voor hem mogelijk was mijn plannen te verijdelen door mij het land uit te gooien, toestond dat ik deze dag bleef, waarop ik 3 van mijn vijanden tot lijken zal maken: vader en dochter en de echtgenoot van mij. Hoewel ik velen dodelijke wegen voor hen heb weet ik niet op welke ik het eerste mijn hand zal leggen, vriendinnen: Of ik het bruidshuis van onder aan zal steken met vuur of een scherp zwaard door hun lever zal stoten. Maar een ding blijft dan voor mij lastig, als ik betrapt zal worden terwijl ik het huis binnensluip en een listig plan uitvoer dan zal ik door te sterven mijn vijanden gelach bezorgen. Het beste is de rechte weg, waarlangs wij het sluwst zijn gebleven met vergif ze wegnemen. Goed dan: en dan zijn ze dood, welke stad zal mij ontvangen? Welke gastvriend zal door een veilig land en een betrouwbaar huis te bieden mijn lichaam beschermen? Die bestaat niet! Maar na nog een kleine tijd gewacht te hebben, stel dat een of andere veilige burcht zich aan ons zal voordoen zal ik deze moord begaan in list en stilte: maar als een hopeloze ramp me zal verdragen, dan zal ik na zelf het zwaard te hebben genomen, ook al zal ik dan zelf sterven, hen doden en ik ga naar het sterke van durf. Want niet zal, bij mijn meesteres die ik vereer het meest van allen en als bondgenote heb gekozen Hekate, die woont in het binnenste van mijn huis, iemand van hen tot zijn vreugde mijn hart pijn doen. Bitter voor hen en smartelijk zal ik het huwelijk maken, en bitter de verbintenis en bitter mijn ballingschap uit het land. Maar vooruit: spaar niets waarvan je kennis hebt Medea, al plannen en listen beramend: sluip naar het gevaarlijke: nu is de wedstrijd van het moed. Je ziet wat je lijdt: jij moet je geen gelach op de hals halen door dat Sisifeïsche huwelijk van Jason, afstammelinge van een edele vader en de zon. Je kunt het: bovendien zijn wij vrouwen gebleken, weliswaar voor edele zaken zeer ongeschikt, maar van alle rampen de slimste aanstichters