Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 7 Euripides Medea 5B: Medea's verzoek aan Jason

Medea: Ik bracht hen ter wereld: en toen jij wenste dat je kinderen leefden, kwam medelijden bij me op omdat ik me afvroeg of dat zou gebeuren. Maar waarvoor jij met mij kwam praten, sommige dingen heb jij gezegd, andere dingen zal ik ter spreke brengen. Omdat het de heersers goed scheen me toen het land uit te sturen. - ook voor mij is dit het beste, ik begrijp het goed, om niet hinderlijk voor jou, noch voor de heersers van dit land hier te blijven wonen, de indruk vijandig te zijn voor het koningshuis. -Wij vertrekken in ballingsschap uit dit land, maar opdat de kinderen opgroeien door jouw hand, vraag Kreon dat ze niet verbannen van dit land.
Jason: Ik weet niet of ik hem kan overtuigen, maar het is nodig het te proberen.
Medea: Jij beveelt dan toch jouw vrouw om aan haar vader te vragen dat de kinderen niet uit dit land verbannen worden.
Jason: Jazeker en ik denk haar te zullen overtuigen.
Medea: Als ze is als alle andere vrouwen. Ook ik zal je helpen bij deze inspanning: want ik zal aan haar geschenken sturen die de mooiste zijn van de geschenken nu bij de mensen, ik weet het, verreweg (de mooiste), namelijk een fijn gewaad en een uit goudgedreven diadeem, terwijl de kinderen z4e brengen. Het is nodig dat een van de dienaressen zo snel mogelijk de kostbaarheden hierheen brengt. Zij zal gelukkig zijn, niet een maal maar duizendmaal, omdat ze jou, de beste man, als echtgenoot heeft gekregen en de kostbaarheden bezit die een helios, de vader van mijn vader, gaf aan zijn nakomelingen. Pak deze huwelijkscadeaus, kinderen, in je handen en geeft ze aan de prinses, de gelukkige bruid, terwijl jullie ze dragen, ze zal de niet te versmaden geschenken aannemen.
Jason: Waarom dwaas, maak je je handen leeg van deze(mv)/dit? Denk je dat het koninklijk huis gebrek heeft aan gewaden, denk jij dat het gebrek heeft aan goud? Bewaar het, geef het niet.
Want als een vrouw mij enigszins de moeite waard vindt, zal zij mij verkiezen boven geld/bezittingen, dat weet ik zeker.
Medea: Zeg dat alsjeblieft niet tegen mij. Het spreekwoord luidt dat geschenken zelfs de goden overreden: en goud is beter dan talloze woorden van stervelingen. De godheid is op haar hand; de god versterkt nu haar lot/positie, ze is een jonge prinses/heerseres, in ruil voor de ballingschap van mijn kinderen zou ik mijn leven willen geven, niet alleen goud. Maar beste kinderen, nadat jullie het rijke huis zijn binnengegaan, smeekt de jonge vrouw van jullie vader en mijn heerser (en) vraagt dringend dat (jullie) niet verbannen worden uit dit land.Want dit is het meest nodig, namelijk dat zij de geschenken in haar handen ontvangt. Ga zo snel mogelijk: moge jullie goede berichten brengen aan je moeder van wat zij verlangt te krijgen, nadat jullie succes hebben gehad.