Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 7 Sofokles Antigone 1A: Antigone vraagt Ismene om samen met haar het begrafenisverbod te overtreden

AN. hoofd van Ismene, verwante, mijn volle zus,
weet jij iets, wat dan ook, van de van Oidipous afkomstige rampen, dat Zeus nŪet voor ons twee, de nog overgeblevenen, tot stand brengt?
want niets, smartelijk, verderfelijk, of eerloos, dat zodanig is dat ik het nog niet heb gezien van jouw of mijn ellende.
En nu, wat is dat voor decreet, waarvan ze zeggen dat de aanvoerder het zojuist afgevaardigd heeft?
of is het voor je verborgen wat voor boze opzet van de kant van de gehate naar onze vrienden komt?
IS. mij heeft geen bericht bereikt over de vrienden, noch smartelijk, noch aangenaam, sinds wij tweeŽn berooft zijn van onze twee broers die gestorven zijn op dezelfde dag door elkaars hand!
hij zei dat het Argivische leger in de nacht nu verdwenen is, meer weet ik niet, noch gelukkig, noch ongelukkig.
AN. dat wist ik goed, en daarom liet ik je buiten de poorten van de hof komen zodat jij het alleen kon horen.
IS. wat is er? want het is duidelijk dat je ongerust bent over een bericht.
AN. want Kreon heeft een van onze broers niet waardig geacht, en de ander wel waardig geacht voor een graf;
aan de ene kant heeft hij Eteokles, zoals men zegt, onder de grond begraven, zodat hij in ere staat bij de goden beneden;
maar ze zegggen dat het verboden is voor de burgers dat iemand het lijk van de ongelukkig gestorven Polineikes in een graf begraaft, dat zij hem onbeweend, onbegraven laten als zoete prooi voor de roofvogels om zich tegoed te doen, als ze hem zien.
ze zeggen dat de goede Kreon zulke dingen aan jou en mij-want ik spreek ook voor mij-afgekondigd heeft, en dat Kreon hierheen komt om dit te duidelijk verkondigen aan wie het niet weet, en dat hij de zaak niet beschouwt als onbelangrijk, nee, integendeel, wie het zal doen, staat dood door openbare steniging te wachten.
zo staan de zaken voor jou, en snel zal je aantonen of je edel van aard bent, of, ondanks je edele afkomst, laf.
IS. ongelukkige, als de toestand zo is, wat kan ik er dan op eniger wijze nog aan toevoegen?
AN. bekijk of je je mede zal inspannen en zal meewerken.
IS. wat is het voor een waagstuk? waar wil je eigenlijk heen?
AN. of je samen met mij het lijk zal begraven.
IS. wil je hem dan werkelijk begraven, iets wat verboden is voor de stad?
AN. hij is in ieder geval mij broer, die ik wil begraven, ook als jij het niet zal willen.
IS. koppige, nadat het verboden is door Kreon;
AN. mar hij heeft het recht niet mij van mijn taak te houden.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.538

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 12