Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 7 Sofokles Antigone 2A: Antigone is op heterdaad betrapt

‘Hier is degene die we zochten, die het werk heeft uitgevoerd: Wij hebben haar gevangen genomen toen ze aan het begraven was. Maar waar is Kreon?’
‘Hier, hij komt op het juiste moment uit het paleis.’
Wat is er aan de hand? Bijtijds voor wat voor gebeurtenis ben ik naar buiten gekomen?
Koning, voor mensen is er niets wat je onder ede kunt ontkennen. Want het later inzicht logenstraft het oordeel want ik had helemaal niet gedacht rustig hierheen te zullen komen onder invloed van
jouw dreigementen, waardoor ik kortgeleden nog werd geteisterd. Maar goed, ik ben gekomen, aangezien de vreugde buiten en boven iedere verwachting lijkt helemaal niet op een andere vreugde wat betreft grootte, hoewel ik met een eed gezworen had dat niet te zullen doen, met dit meisje hier, die betrapt werd het begrafenisritueel uit te voeren. Er is deze keer niet om geloot,
maar die vondst is van mij, niet die van een ander, En nu, heer, moet u zelf, zoals u wilt, haar gevangen nemen, haar ondervragen en haar schuld aantonen, het is rechtvaardig dat ik, vrij van
schuld, bevrijd word van deze straffen.
Op wat voor manier en waarvandaan heb je haar meegevoerd na haar gevangen te hebben genomen?
Zij daar was die man aan het begraven: u weet alles
Begrijp je werkelijk wat je zegt en formuleer je ook juist wat je zegt?
Jazeker, omdat ik haar het lijk zag begraven, dat lijk dat u verboden had (te begraven)
Spreek ik duidelijke en heldere taal?
Hoe werd zij gezien en op heterdaad betrapt, gepakt?
Zo ging de zaak. Want toen wij daar kwamen, door u bedreigd met die verschrikkelijke dingen
en nadat wij alle stof hadden afgeveegd dat het lijkt bedekte, en het in ontbinding verkerende lijk goed hadden blootgelegd zaten we daar op de heuvelrug met de wind in de rug
29. waarbij we vermeden dat de stank van hem ons trof waarbij de een de ander wakker hield door scheldwoorden toe te schreeuwen voor het geval dat iemand deze zaak zou verwaarlozen.
Dit duurde zó veel tijd, totdat midden aan de hemel de schitterende zonnecirkel kwam te staan
en de hitte brandde: en toen, toen plotseling een wervelwind een stofwolk van de aarde optilde, een tot aan de hemel reikend onheil, vulde die de vlakte, die al het gebladerte van het bos vernietigde en de grote hemel werd ermee gevuld Door de ogen te sluiten hielden we het door de goden gezonden leed uit. En toen die zich eindelijk verwijderd had, werd het kind zelf gezien en stootte als weeklacht een felle kreet uit van een treurige vogel, zoals wanneer die haar lege nest ziet, beroofd van jongen zo ook jammerde zij luid, bij het zien van het lijk zonder stof, met jammerklachten, en zij slaakte vreselijke verwensingen naar degenen die dat werk hadden uitgevoerd. En met haar handen droeg ze onmiddellijk droog stof aan en vanuit een goed gesmeden bronzen schenkkan omcirkelde zij het lijk met een drievoudig plengoffer En wij, toen we dat zagen, snelden dan ook toe en gezamenlijk vingen wij haar direct terwijl ze helemaal niet verrast waren en wij beschuldigden haar van de handelingen van daarvoor én van nu: zij ontkende niets, voor mij althans zowel plezierig als pijnlijk tegelijk Want het is enerzijds wel aangenaam om zelf ontsnapt te zijn aan de slechte dingen maar anderzijds is het pijnlijk om je vrienden in ellende te brengen. Maar alle dergelijke dingen zijn voor mij minder om te incasseren dan mijn redding.