Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Alexander de Grote 2: De afstamming van Alexander

De bruid nu droomde, voor de nacht waarin ze sexuele omgang had in de slaapkamer, dat, toen een donderslag had weerklonken, de bliksem insloeg in haar buik, en dat een massa vuur ten gevolge van de inslag opvlamde, en vervolgens uiteenviel in vlammen die zich naar alle kanten snel verspreidde en tenslotte uitging. Filippos zag enige tijd na zijn huwelijk in een droom, dat hij zelf met kracht zijn zegelring drukte op de buik van zijn vrouw. Het stempel van de zegelring had, naar hij meende, een afbeelding van een leeuw. Terwijl de andere zieners een negatief oordeel hadden over de droom, omdat volgens hen Filippos zijn vrouw beter in de gaten moest houden, zei Aristandros uit Thelmessos dat de vrouw zwanger was van een kind, moedig en gelijk een leeuw qua karakter. Eens werd daar ook een slang gezien, die in de lengte uitgestrekt lag naast het lichaam van de slapende Olympias.
En men zegt dat dit vooral de liefde en begeerte van Filippos deed bekoelen zodat hij ook niet meer vaak bij haar kwam om te slapen, hetzij omdat hij bang was geworden voor bepaalde betoveringen jegens hem en de tovermiddelen van zijn vrouw, hetzij omdat hij zich afwendde van gemeenschap met haar in de overtuiging dat zij met een machtiger wezen seksuele omgang had.