Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 De Magiër Smerdis 7D: Het verhaal van de bode

Nadat Prexaspes dat gezegd had (want hij viel in de smaak bij Kambyses), kwam de heraut, nadat hij meteen ingehaald geworden was; Prexaspes vroeg hem, toen hij aangekomen was deze dingen: “Mens, je zegt namelijk gekomen te zijn van de kant van Smerdis, de zoon van Kyros als bode, ga nu ongehinderd weg, nadat je de waarheid hebt gezegd, of Smerdis zelf jou onder ogen komend, dat opdroeg of een van de dienaren van hem.” Hij zei: “Ik heb Smerdis zoon van Kyros, sinds koning Kambyses tegen Egypte opgetrokken is, nog niet gezien; de magiër, die Kambyses als opzichter van zijn paleis heeft aangesteld, die man droeg die dingen aan mij op, zeggend dat Smerdis zoon van Kyros degene was die de opdracht heeft gegeven dat tegen u te zeggen.”

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.513

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34