Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 9 Plato Protagoras 1H: De betekenis van de mythe

Zo menen, Sokrates, ook daarom, de andere mensen en de Atheners, telkens wanneer de bekwaamheid van een timmerman ter sprake komt of één (of andere) andere bekwaamheid van de handelswerkman, dat weinigen deel hebben aan het overleg en als iemand zich buiten de kleine groep bevindt advies geeft, verdragen ze (dat) niet, zoals jij zegt - (en dat is) natuurlijk, volgens mij (letterlijk: zoals ik zeg) - maar wanneer zij overgaan op het overleg over de bekwaamheid om een stadstaat te besturen, die geheel moet berusten op rechtvaardigheid en wijsheid, verdragen zijn vanzelfsprekend elke man, omdat het volgens hen voor iedereen passend is om deel te hebben aan die bekwaamheid, of dat er anders geen statstaten kunnen bestaan.