Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 9 Sokrates 1D: Het onderzoek wordt voortgezet

Hierna ging ik nu de rij langs, terwijl ik bemerkte, zowel tot mijn verdriet als vrees dat ik mij gehaat maakte, maar toch scheen het noodzakelijk te zijn de uitspraak van de god het meest waard te achten - ik besloot dus dat ik moest gaan, terwijl ik het orakel onderzocht wat het bedoelde, naar allen die meenden iets te weten. En bij de hond, oh mannen van Athene- want het is nodig tegenover jullie de waarheid te spreken- voorwaar ik ervaarde iets dergelijks: zij die vooral een
goede naam hebben schenen mij toe bijna het meest te kort te schieten, terwijl ik onderzocht volgens de bedoeling van de god, maar anderen die voor minder doorgingen (schenen mij toe)betere mannen te zijn met het oog op het verstandig zijn. Het is nu nodig aan jullie mijn zwerftocht
uit de doeken te doen, waarbij ik als het ware bepaalde inspanningen verrichtte om maar tot de conclusie te komen dat de orakelspreuk ook voor mij onweerlegbaar was.